Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1501/SGDĐT - GDTrH 01/09/2021 Công văn, Văn bản khác, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021 - 2022
1427/SGDĐT - GDTrH 24/08/2021 Công văn, Triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022 và tổ chức dạy học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với học sinh phổ thông và GDTX.
1415/SGDĐT -GDTX 23/08/2021 Công văn,
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017