Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1018 20/07/2022 Thông báo, Đơn xin nhập học lớp 10 năm học 2022 - 2023
1501/SGDĐT - GDTrH 01/09/2021 Công văn, Văn bản khác, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021 - 2022
3699/BGDĐT- GDTrH 27/08/2021 Thông báo, V/v Hướng dẫn thực hiện nhiện vụ giáo dục trung học năm 2021 - 2022
Số: 10000/PĐGXL-TQD 25/08/2021 Văn bản khác, Phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy của Giáo viên
1427/SGDĐT - GDTrH 24/08/2021 Công văn, Triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022 và tổ chức dạy học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với học sinh phổ thông và GDTX.
1415/SGDĐT -GDTX 23/08/2021 Công văn,
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên